A little sneak peek into this gorgeous family’s session! Xo